Madeleine Grynsztejn, on Thou-less, MCA Chicago, 2014